درباره معاونت/ معاونت پژوهش /
معاونت محترم پژوهش و فناوری دانشگاه

 

دکتر مهرانگیز قاضی 


رشته تحصیلی: مهندسی انرژی

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصیPh.D

دانلود فایل رزومه

 

http://tiau.ac.ir/upload/ostad_img/dr%20ghazi.jpg