صفحه اصلی / گروه های تخصصی پرستاری / معرفی دانشکده


شروع فعاليت گروه تخصصی پرستاري دانشگاه آزاد اسلامي واحد تاکستان از آغاز نيمسال اول 93-92 ميباشد.در حال حاضر دانشکده مجهز به پراتيك، كلاس آناتومي، كتابخانه، آزمايشگاههاي ميكروب شناسي و انگل شناسي، انجمن علمی دانشجویی، اتاق EDO ،کلاس های درسي مجهز به ويدئوپروژكتور و ........ ميباشد.

رسالت :

تربيت نيروي انساني كارآمد و مورد نياز جامعه در رشته هاي پرستاري و توليد دانش به منظور ارتقاء سطح سلامت جامعه .

اهداف:

• ارتقاء توانمندي هاي اعضاء هيئت علمي در زمينه هاي آموزشي ، پژوهشي و باليني به منظور بهبود كارآيي و اثر بخشي اعضاء هيئت علمي.

• ارتقاء نقش دانشكده در امور آموزشي ، پژوهشي براي ارائه راهبردهاي ملي در پرستاري .

• توسعه ارتباط با مراكز تحقيقات داخل و خارج كشور .

• تقويت خدمات آموزشي و پژوهشي به منظور ارتقاء كيفيت علمي دانش آموختگان .

• توسعه اطلاع رساني علمي و ارتباط با مراكز پژوهشي داخل و خارج كشور .

• توسعه فضاي فيزيكي دانشكده براي فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي.

• تقويت سيستم نظارت و كنترل در ابعاد آموزشي و پژوهشي و باليني در سطح دانشكده .

• ارتقاء نقش دانشكده در امور آموزش و پرورش و پژوهش و ارائه راهبردهاي ملي در پرستاري

• تقويت خدمات آموزشي و پژوهشي به منظور ارتقاء سطح علمي دانش آموختگان

• توسعه فعاليت هاي فرهنگي به منظور بستر سازي فرهنگي ، اعتقادي ، سياسي و اجتماعي دانشجويان و اعضاء هيئت علمي و كاركنان