متن خبر

جدول زمانبندی ثبت نام نیمسال دوم 1390

مرجع خبر : واحد طراحی سایت
تاريخ درج : 90/11/09

جدول زمانبندی ثبت نام نیمسال دوم سال تحصیلی 91- 90

دانشکده علوم انسانی

 تاریخ
 و روز
رشته
7-12
12-16
16-24
24-7
جمعه
14/11/90

کلیه رشته ها و ورودیها

کلیه رشته ها و ورودیها

کلیه رشته ها و ورودیها

کلیه رشته ها و ورودیها

کلیه رشته ها و ورودیها

یکشنبه
16/11/90
 
 

کارشناسی ناپیوسته حسابداری- مدیریت بازرگانی – آموزش ابتدایی- آموزش زبان

 
 

کلیه رشته ها و ورودیها

کلیه رشته ها و ورودیها

کاردانی حسابداری- مدیریت بازرگانی- آموزش ابتدایی

کلیه رشته ها و ورودیها

کلیه رشته ها و ورودیها

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی – روانشناسی- علوم تربیتی- ادبیات فارسی- مدیریت دولتی

کلیه رشته ها و ورودیها

کلیه رشته ها و ورودیها

 کارشناسی ارشد زبانشناسی- آموزش زبان- تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش- ادبیات فارسی- تاریخ و تمدن ملل اسلامی

کلیه رشته هاو ورودیها

کلیه رشته ها و ورودیها

دوشنبه
17/11/90

کارشناسی ناپیوسته حسابداری- مدیریت بازرگانی – آموزش ابتدایی- آموزش زبان

89 و ماقبل

90
 
کلیه رشته ها و ورودیها

کاردانی حسابداری- مدیریت بازرگانی- آموزش ابتدایی

کلیه ورودیها

کلیه ورودیها

کلیه رشته ها و ورودیها

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی – روانشناسی- علوم تربیتی- ادبیات فارسی- مدیریت دولتی

88 و ماقبل

89 و 90

کلیه رشته ها و ورودیها

کارشناسی ارشد زبانشناسی- آموزش زبان- تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش- ادبیات فارسی- تاریخ و تمدن ملل اسلامی

89 و ماقبل

90
کلیه رشته ها و ورودیها
چهارشنبه
19/11/90

کارشناسی ناپیوسته حسابداری- مدیریت بازرگانی – آموزش ابتدایی- آموزش زبان

 
 
 
 
کلیه رشته ها و ورودیها
کلیه رشته ها و ورودیها

کاردانی حسابداری- مدیریت بازرگانی- آموزش ابتدایی

کلیه رشته ها و ورودیها
کلیه رشته ها و ورودیها

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی – روانشناسی- علوم تربیتی- ادبیات فارسی- مدیریت دولتی

کلیه رشته ها و ورودیها
کلیه رشته ها و ورودیها

کارشناسی ارشد زبانشناسی- آموزش زبان- تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش- ادبیات فارسی- تاریخ و تمدن ملل اسلامی

کلیه رشته ها و ورودیها
کلیه رشته ها و ورودیها
پنج شنبه
20/11/90

کارشناسی ناپیوسته حسابداری- مدیریت بازرگانی – آموزش ابتدایی- آموزش زبان

90

89 و ماقبل

 
کلیه رشته ها و ورودیها

کاردانی حسابداری- مدیریت بازرگانی- آموزش ابتدایی

کلیه ورودیها

کلیه ورودیها

کلیه رشته ها و ورودیها

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی – روانشناسی- علوم تربیتی- ادبیات فارسی- مدیریت دولتی

90و 89

88 و ماقبل

کلیه رشته ها و ورودیها

کارشناسی ارشد زبانشناسی- آموزش زبان- تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش- ادبیات فارسی- تاریخ و تمدن ملل اسلامی

90

89 و ماقبل

کلیه رشته ها و ورودیها
جمعه
21/11/90

ثبت نام متاخرین (کلیه رشته ها و ورودیها

 

 

- شروع کلاسها 23/11/90
- حذف و اضافه 29/11/90
 

 

دانشکده مهندسی مکانیک

روز
تاریخ
24 تا 7 صبح
فایل ها بسته
7 صبح تا 24
جمعه
14/11/1390

تمامی ورودیهای 87 و ما قبل دانشگاه - کارشناسی پیوسته

تمامی ورودیهای 88 و ما قبل دانشگاه - کارشناسی ناپیوسته

تمامی ورودیهای 88 و ما قبل دانشگاه - کارشناسی ارشد

شنبه
15/11/1390
24 تا 7 صبح
7 صبح تا 16 عصر
 

تمامی ورودیهای 87 و ما قبل دانشگاه - کارشناسی پیوسته

تمامی ورودیهای 88 و ما قبل دانشگاه - کارشناسی ناپیوسته

تمامی ورودیهای 88 و ما قبل دانشگاه - کارشناسی ارشد

 
تمامی ورودیهای 88 و ما قبل دانشکده مکانیک - کارشناسی پیوسته
تمامی ورودیهای 89 و ما قبل دانشکده مکانیک - کارشناسی ناپیوسته
تمامی ورودیهای 89 و ما قبل دانشکده مکانیک - کارشناسی ارشد
16 عصر تا   24
 فایل ها بسته
7 صبح تا 
30/11
فایل ها بسته
30/11 تا 16 عصر

تمامی ورودیهای 89-90 دانشکده مکانیک - کارشناسی پیوسته

تمامی ورودیهای 90 دانشکده مکانیک - کارشناسی ناپیوسته

تمامی ورودیهای 90 دانشکده مکانیک - کارشناسی ارشد
یک شنبه
16/11/1390
24 تا 7 صبح
7 صبح تا 16 عصر
فایل ها بسته
16 عصر  تا  24
فایل ها بسته
تمامی ورودیهای دانشکده مهندسی مکانیک
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشکده علوم پایه
دوشنبه
17/11/1390
24 تا 7 صبح
فایل ها بسته
7 صبح تا 16 عصر
فایل ها بسته
16 تا 24
کلیه دانشجویان دانشکده مهندسی مکانیک
 
سه شنبه
18/11/1390
24 تا 7 صبح
7 صبح تا 16 عصر
 
تمامی ورودیهای دانشکده مهندسی مکانیک
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشکده علوم پایه
کلیه دانشجویان دانشکده مهندسی مکانیک
 
16 عصر تا 24
فایل ها بسته
چهارشنبه
19/11/1390
24 تا 7 صبح
 
تمامی ورودیهای دانشکده مهندسی مکانیک
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشکده علوم پایه
7 صبح تا 24
فایل ها بسته
پنج شنبه
20/11/1390
7 صبح تا 16 عصر
فایل ها بسته
16 عصر تا 24
کلیه دانشجویان دانشکده مهندسی مکانیک
جمعه
21/11/1390
24 تا 7 صبح
7 صبح تا 24
تمامی ورودیهای دانشکده مهندسی مکانیک
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشکده علوم پایه
کلیه دانشجویان دانشگاه

 

قابل توجه دانشجویان مهندسی مکانیک:

1-دانشجویان عزیز سعی کنند در اولین بازه زمانی ثبت نام انتخاب واحد را انجام دهند تا بتوانند دروس دلخواه خود را اخذ  نمایند. لذا در این راستا ضروری است مشکلات آموزشی و همچنین مسائل مالی شان را قبل از مهلت انتخاب واحد حل نمایند.

2- زمان ثبت نام غیر قابل تمدید می باشد. لذا ضروری است  دانشجویان عزیز مطابق جدول زمان بندی شده انتخاب واحد را انجام دهند.

3-دانشجویان عزیز انتخاب واحد را به صورت اینترنتی انجام دهید و از مراجعه حضوری خودداری نمایید. موکدا تاکید می گردد انتخاب واحد کاملا غیرحضوری بوده و سایتهای دانشکده تعطیل می باشد.

4-مسئولیت رعایت پیشنیاز و سقف واحد انتخابی بر عهده دانشجو می باشد. لذا ضروری است دانشجویان عزیز توجه کافی را در انتخاب واحدشان داشته باشند.

5-ظرفیتهای ارائه شده برای دروس نهایی بوده و قابل تغییر نمی باشد.

6-ظرفیتهای ارائه شده برای دروس کارآموزی و پروژه برای اساتید طبق دستور معاونت محترم آموزشی دانشگاه غیرقابل تغییر می باشد و تغییر ظرفیت میسر نیست.

7-سعی خواهد شد امتحان بعضی از دروس دانشکده مهندسی مکانیک در نیمسال دوم 90-91 به صورت هماهنگ انجام شود.

 
 

 

دانشکده علوم پایه

تاریخ
 
7-10
10-12
13-16
16-18
18-20
20-22
22-24
24-7
جمعه 14/11/90

فیزیک علوم تجربی – ریاضی محض –آموزش ریاضی

 

کلیه دانشجویان کاردانی ترم ورودی 88 و ما قبل

 

کلیه دانشجویان کارشناسی پیوسته ورودی87 و ما قبل

 

کلیه دانشجویان کارشناسی ناپیوسته ورودی 88 و ما قبل

کلیه کاردانی های فنی پیوسته و ناپیوسته (مکانیک خودرو – الکتروتکنیک – ساخت و تولید ) هوافضا – ماشین آلات – تاسیسات – نقشه کشی

شیمی کاربردی

تکنولوژی کامپیوتر

کامپیوتر نرم افزار – کامپیوتر پیوسته

 
 

شنبه 15/11/90  

فیزیک علوم تجربی – ریاضی محض – مهندسی شیمی شیمی محض آموزش ریاضی

 

کلیه ورودیها

کلیه ورودیها

کلیه ورودیها

کلیه ورودیها
کلیه ورودیها ورودیها

کلیه کاردانی های فنی پیوسته و ناپیوسته (مکانیک خودرو – الکتروتکنیک – ساخت و تولید ) هوافضا – ماشین آلات – تاسیسات – نقشه کشی

87 و ما قبل

88

90 و 89

شیمی کاربردی

87 و ما قبل

88

90 و 89

تکنولوژی کامپیوتر

کلیه ورودیها

کلیه ورودیها

کلیه ورودیها

کامپیوتر نرم افزار – کامپیوتر پیوسته

87و ما قبل

88
90و89

یکشنبه 16/11/90

فیزیک علوم تجربی – ریاضی محض – مهندسی شیمی شیمی محض آموزش ریاضی

کلیه ورودیها

کلیه ورودیها

کلیه ورودیها

 
 
کلیه ورودیها

کلیه کاردانی های فنی پیوسته و ناپیوسته (مکانیک خودرو –الکتروتکنیک –  ساخت و تولید ) هوافضا – ماشین آلات – تاسیسات – نقشه کشی

87و ما قبل

88

90 و 89

شیمی کاربردی

87و ما قبل

88

90 و 89

تکنولوژی کامپیوتر

کلیه ورودیها

کلیه ورودیها

کلیه ورودیها

کامپیوتر نرم افزار – کامپیوتر پیوسته

87و ما قبل

88
90و89

سه شنبه 18/11/90

 
 

فیزیک علوم تجربی – ریاضی محض – مهندسی شیمی – شیمی محض آموزش ریاضی

 

کلیه ورودیها

کلیه ورودیها

کلیه ورودیها

کلیه ورودیها
کلیه ورودیها

کلیه کاردانی های فنی پیوسته و ناپیوسته (مکانیک خودرو – الکتروتکنیک – ساخت و تولید ) هوافضا – ماشین آلات – تاسیسات – نقشه کشی

87و ما قبل

88

90 و 89

شیمی کاربردی

87و ما قبل

88

90 و 89

تکنولوژی کامپیوتر

کلیه ورودیها

کلیه ورودیها

کلیه ورودیها

کامپیوتر نرم افزار – کامپیوتر پیوسته

87و ما قبل

88
90و89
پنج شنبه 20/11/90

فیزیک علوم تجربی – ریاضی محض – مهندسی شیمی –  شیمی محض آموزش ریاضی

کلیه ورودیها

کلیه ورودیها

کلیه ورودیها

 
 
کلیه ورودیها

کلیه کاردانی های فنی پیوسته و ناپیوسته (مکانیک خودرو – الکتروتکنیک –  ساخت و تولید ) هوافضا – ماشین آلات – تاسیسات – نقشه کشی

87و ما قبل

88

90 و 89

شیمی کاربردی

87و ما قبل

88

90 و 89

تکنولوژی کامپیوتر

کلیه ورودیها

کلیه ورودیها

کلیه ورودیها

کامپیوتر نرم افزار – کامپیوتر پیوسته

87و ما قبل

88
90و89

 

- جمعه 21/11/90 ثبت نام متاخرین کلیه رشته ها
- شروع کلاسها 23/11/90
- حذف و اضافه 29/11/90

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

تاریخ
 
7-10
10-12
13-16
16-18
18-20
20-22

22- 24

24-7

جمعه 14/11/90

 

کلیه رشته های دانشکده حقوق وعلوم سیاسی

 
87 و ما قبل
 
88
 
89
 
90

کلیه ورودیها

کلیه ورودیها
شنبه 15/11/90

کارشناسی حقوق - علوم قضائی

 

87 و ما قبل

88

89 و90

کلیه ورودیها
کلیه ورودیها

کارشناسی فقه ومبانی حقوق – تاریخ وتمدن اسلامی

87 و ما قبل

88

89 و 90

کارشناسی علوم سیاسی

87 و ما قبل

88

90 و 89

ارشدعلوم سیاسی – فقه ومبانی

کلیه ورودیها

کلیه ورودیها

کلیه ورودیها

کاردانی گرافیک

87و ما قبل

88
89و90
یکشنبه16/11/90

کارشناسی حقوق – علوم قضایی

87 و ما قبل

88

89 و 90

 
 
کلیه ورودیها

کارشناسی فقه ومبانی حقوق – تاریخ وتمدن اسلامی

87 و ما قبل

88

89 و 90

کارشناسی علوم سیاسی

87و ما قبل

88

90 و 89

ارشدعلو م سیاسی – فقه ومبانی – تاریخ وتمدن اسلامی

کلیه ورودیها

کلیه ورودیها

کلیه ورودیها

کاردانی گرافیک

88و ما قبل

89
90
سه شنبه 18/11/90
 
 

کارشناسی حقوق – علوم قضایی

 

87 و ما قبل

88

89 و 90

کلیه ورودیها
کلیه ورودیها

فقه ومبانی حقوق - تاریخ وتمدن اسلامی

87 و ما قبل

88

89 و 90

کارشناسی علوم سیاسی

87و ما قبل

88

90 و 89

ارشدفقه ومبانی – علوم سیاسی

کلیه ورودیها

کلیه ورودیها

کلیه ورودیها

کاردانی گرافیک

88و ما قبل

89
90
چهارشنبه19/11/90

کار شناسی حقوق – علوم قضایی

88 و ما قبل

89
90
 
 
کلیه ورودیها

کارشناسی فقه ومبانی - تاریخ وتمدن اسلامی

88 و ما قبل

89
90

کارشناسی علوم سیاسی

88و ما قبل

89
90

ارشدفقه ومبانی – علوم سیاسی

کلیه ورودیها

کلیه ورودیها

کلیه ورودیها

کاردانی گرافیک

88و ما قبل

89
90

 

دانشکده علوم کشاورزی

 
تاریخ
رشته تحصیلی
10-7
13-10
16-13
18-16
20-18
22-20
24-22
7-24
1390/11/14
کاردانی معماری و کاردانی تربیت بدنی
کلیه ورودی های 88 و ماقبل
کلیه رشته های کارشناسی ارشد
کاردانی تولیدات گیاهی و کاردانی گیاهان دارویی
کارشناسی مهندسی صنایع غذایی
کارشناسی مکانیزاسیون - کاردانی و کارشناسی گیاهان دارویی
کاردانی و کارشناسی ماشین های کشاورزی و محیط زیست
1390/11/16
کاردانی معماری
 
ورودی های 87 و ماقبل
ورودی های 88
ورودی های 89
ورودی های 90
کلیه ورودیها
کاردانی تربیت بدنی
کلیه ورودیها

کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح و نباتات – کارشناسی ارشد مبارزه با علفهای هرز

کلیه ورودیها
کارشناسی صنایع غذایی – کارشناسی باغبانی
کلیه ورودیها
کارشناسی ناپیوسته تربیت بدنی – کارشناسی زراعت
کلیه ورودیها
1390/11/17

کارشناسی ارشد ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون – کاردانی و کارشناسی تولیدات

ورودی های 88و ماقبل
ورودی های 89
ورودی های 90
 
 
کلیه ورودیها
مهندسی صنایع چوب و کاغذ- کارشناسی گیاهپزشکی
کلیه ورودیها

کاردانی و کارشناسی محیط زیست - کاردانی و کارشناسی ماشین های کشاورزی

کلیه ورودیها
کارشناسی مکانیزاسیون - کاردانی و کارشناسی گیاهان دارویی
کلیه ورودیها
دکتری زراعت- کاردانی معماری- کاردانی تربیت بدنی
کلیه ورودیها
1390/11/19
کاردانی معماری
 
ورودی های 87 و ماقبل
ورودی های 88
ورودی های 89
ورودی های 90
کلیه ورودیها
کاردانی تربیت بدنی
کلیه ورودیها

کارشناسی ارشد زراعت و اصلاح نباتات – کارشناسی ارشد مبارزه با علفهای هرز

کلیه ورودیها
کارشناسی صنایع غذایی- کارشناسی باغبانی
کلیه ورودیها
کارشناسی ناپیوسته تربیت بدنی – کارشناسی زراعت
کلیه ورودیها
1390/11/20

کارشناسی ارشد ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون – کاردانی و کارشناسی تولیدات

ورودی های 88و ماقبل
ورودی های 89
ورودی های 90
 
 
کلیه ورودیها
مهندسی صنایع چوب و کاغذ – کارشناسی گیاهپزشکی
کلیه ورودیها

کاردانی و کارشناسی محیط زیست - کاردانی و کارشناسی ماشین های کشاورزی

کلیه ورودیها
کارشناسی مکانیزاسیون - کاردانی و کارشناسی گیاهان دارویی
کلیه ورودیها
دکتری زراعت- کاردانی معماری - کاردانی تربیت بدنی
کلیه ورودیها

 

تعداد بازديد كنندگان : 14794 نفر