صفحه اصلی / گروه های تخصصی پرستاری / طرح درس

طرح درس

جستجو:
عنوان دانلود فایل
اختلالات آب و الکترولیت  
اختلالات تغذیه و دفعی  
اختلالات حرکتی  
اختلالات متابولیک  
اخلاق پرستاری  
اصول مدیریت  
ایمونولوژی  
بررسی وضعیت سلامت  
بزرگسالان و سالمندان 2  
بهداشت روان 2  
بیوشیمی- نظری  
جدول زمانبندی بررسی وضعیت سلامت  
روانشناسی فردی و اجتماعی  
سلامت جامعه  
طرح درس اپیدمیولوژی  
طرح درس روش تحقیق  
طرح درس سالمندان 1  
طرح درس واحدپراتیک- وضعیت سلامت  
فرآیند آموزش به بیمار  
مغز و اعصاب  
مفاهیم پایه پرستاری