صفحه اصلی / درباره دانشگاه / افتخارات واحد

افتخارات واحد

        افتخارات ورزشی(برادران)

 

تیم های ورزشی برادران

 

ردیف نام وانم خانوادگی رشته ورزشی مقام سطح مسابقات سال
1

سبحان طاهرخانی

دومیدانی

اول

کشور (دوم غرب)

90-95

2

میلاد خورند

دومیدانی

اول

کشور

94-91

3

وحید عیسی بیگلو

تکواندو

اول

کشور(دوم جهان)

93-94-95

4

مجید خلیلی

ووشو

دوم

کشور

95-94

5

سعید رضایی

وزنه برداری

سوم

کشور

93

6

امیرمحمدخانلو

ووشو

سوم

کشور

93-94

7

مهدی رحمانی

دومیدانی

اول

کشور

93-92

8

علی دهباشی کشتی

کشتی فرنگی

سوم

کشور

93

9

علی اسمعیلی آقا بابایی

کشی فرنگی

سوم

کشور

93

10

داود توانگر

کشتی

سوم

کشور

93

11

علی طوری

تکواندو

سوم

کشور

93

12

محمد صالحی

تکواندو

سوم

کشور

93

13

بهمن عسگری

کاراته

اول

جهان

95

14

محسن شهبازی

ووشو

اول

کشوری

95

15

علی محمدی ووشو

ووشو

اول

کشوری

95

16

سهند اله وردیان

والیبال تیم ملی

-

جهان

95-94

17

مهدی مردنی

والیبال تیم ملی

-

جهان

94-95

18

مرتضی بخشی

والیبال تیم ملی

-

کشور

94

19

حسین رحمانی

کشتی آزاد

اول

کشور

-

20

مصطفی رحمانی

کشتی آزاد

اول

کشور

-

21

محسن غفاریان

کشتی آزاد

دوم

کشور

-

22

رضا زاهد شایق

وزنه برداری

اول

کشور

93-94-95

23

بهمن عسگری

کاراته

اول

جهان

91

24

احسان لشگری

کشتی

سوم

جهان

91