فهرست رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

ثبت نام رشته های بدون آزمون دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
داوطلبین محترم می توانند بدون شرکت در آزمون ورودی با توجه به موارد زیر رشته های بدون آزمون مقاطع کاردانی و کارشناسی (پیوسته یا ناپیوسته) را انتخاب و در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان متشکل از کادری مجرب از اعضای هیات علمی متخصص و برخوردار از فضا و امکانات آموزشی و پژوهشی مناسب ادامه تحصیل دهند.

مراحل ثبت نام:

 • 1 -مراجعه به سامانه اینترنتی www.azmoon.org
 • 2 - انتخاب نوع سامانه ثبت نام : کاردانی یا کارشناسی (پیوسته یا ناپیوسته) و ورود به آن
 • 3 - در سمت راست منو با انتخاب محل های دانشگاهی (نظام آموزشی تمام وقت- استان قزوین- واحد تاکستان) لیست رشته های واحد تاکستان مشاهده خواهد شد (مطابق جدول زیر)

  جهت استفاده از سیستم ثبت نام دانشگاه آزاد میبایست حداقل از مرورگر Internet Explorer نسخه ۸/۰۰ یا بالاتر و یا مرورگر FireFox یا GoogleChrome استفاده نمایید.

 • 4 - برای ثبت نام ابتدا با توجه به گزینه های سمت راست منو، کارت اعتباری خریداری نموده و ثبت نام اینترنتی را انجام داده و در پایان مراحل ثبت نام و در صفحه ثبت نهایی، سیستم به شما «رسید ثبت نام» خواهد داد. این صفحه را چاپ کرده تا در صورت بروز مشکل همراه خود داشته باشید.
 • 5 - بعد از اتمام مراحل ثبت نام داوطلب از تاریخ ۹۶/۶/1۱ با در دست داشتن مدارک ثبت نام (به شرح جدول ذیل) و رسید ثبت نام شخصا به دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان-طبقه همکف دانشکده علوم انسانی دانشگاه مراجعه نمایند.

 • زمانبندی و مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام


  فهرست رشته های کاردانی ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان(کد 170)
  ردیف کد مرکز آزمون نام رشته / گرایش جنسیت پذیرش مقطع
  فهرست رشته های کاردانی پیوسته دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان(کد 170)
  ردیف کد مرکز آزمون نام رشته / گرایش جنسیت پذیرش مقطع
  فهرست رشته های کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان(کد 170)
  ردیف کد مرکز آزمون نام رشته / گرایش جنسیت پذیرش مقطع
  فهرست رشته های کارشناسی پیوسته دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان(کد 170)
  ردیف کد مرکز آزمون نام رشته / گرایش جنسیت پذیرش مقطع
  طراحی و توسعه توسط فناوران هوشمند