1396/6/28 | 15:56:04     کد خبر : 26     » تعداد بازدید : 2715

قابل توجه اساتید محترم مستقر در تهران( برنامه محل ایستگاه و زمان حرکت از ایستگاه)

به اطلاع اساتید محترم دانشگاهی می رساند؛ زمان شروع سرویس تهران در ترم جاری، محل ایستگاه و زمان حرکت از هر ایستگاه به شرح ذیل می باشد. با تشکر امور نقلیه دانشگاه