صفحه اصلی / ریاست ها / ریاست واحد

ریاست محترم دانشگاه

 

دکتر مهدی سیاه پوش

 

رشته تحصیلی : مهندسی مواد

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصیPh.D

دانلود فایل رزومه