صفحه اصلی / ریاست ها / ریاست واحد

ریاست محترم دانشگاه

 

دکتر رضا شعبان نژاد

 

رشته تحصیلی : ......

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصیPh.D

دانلود فایل رزومه