صفحه اصلی / ریاست ها / ریاست واحد

ریاست محترم دانشگاه

 

دکتر عباس جهان بخشی

 

رشته تحصیلی: کشاورزی و صنایع غذایی

گرایش تحصیلی: ژنتیک و اصلاح نژاد دام

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصیPh.D

دانلود فایل رزومه