امروز: پنج شنبه 1 آبان 1399| Thursday, October 22, 2020

تشریح نحوه برگزاری جلسات مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد اسلامی

چهارشنبه 23 مهر 1399


تشریح نحوه برگزاری جلسات مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد اسلامی

تشریح نحوه برگزاری جلسات مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد اسلامی از 25 هزار متقاضی به صورت مجازی

سلام جهت جلسه دفاع مجازی صبح چهارشنبه ۷/۲۳ 

لطفا اگر با گوشی وصل می شوید نرم افزار Adobe connect رو نصب کنید وتست بفرمائید

لگین ورود اساتید وداروان محترم

Http://lms5.srbiau.ac.ir/lotfi/

می باشد