امروز: جمعه 4 مهر 1399| Friday, September 25, 2020

راهنمای استفاده از سامانه مدیریت یکپارچه امور آموزشی

سه شنبه 25 شهریور 1399


راهنمای استفاده از سامانه مدیریت یکپارچه امور آموزشی

فیلم های راهنمای استفاده از سامانه مدیریت یکپارچه امور آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی اساتید و آموزشیاران به استحضار اساتید و آموزشیاران عزیز می رساند نحوه کار کردن با سامانه مدیریت یکپارچه امور آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی از طریق ویدیوهای آموزشی زیر قابل دسترسی می باشد

به استحضار اساتید و آموزشیاران عزیز می رساند نحوه کار کردن با سامانه مدیریت یکپارچه امور آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی  از طریق ویدیوهای آموزشی زیر قابل دسترسی می باشد.

 

در صورت هرگونه سوال و یا راهنمایی می توانید از طریق راه ارتباطی زیر اقدام نمایید