امروز: جمعه 4 مهر 1399| Friday, September 25, 2020

راهنمای شرکت در آزمون تستی سامانه امتحانات وادآزما- مخصوص دانشجویان

پنج شنبه 13 شهریور 1399


راهنمای شرکت در آزمون تستی سامانه امتحانات وادآزما- مخصوص دانشجویان

لینک ورود و همچنین اطلاعات ورود به زودی در اختیار دانشجویان و اساتید قرار خواهد گرفت.

آین آموزش توسط سامانه آزمون الکترونیکی دانشگاه آزاد تهیه شده و در این کانال صرفا جهت آشنایی دانشجویان با این سامانه منتشر شده است. در صورت هرگونه تغییر احتمالی، اطلاع رسانی صورت خواهد گرفت