امروز: جمعه 4 مهر 1399| Friday, September 25, 2020

فیلم آموزشی نحوه شرکت در آزمون آنلاین

پنج شنبه 13 شهریور 1399


فیلم آموزشی نحوه شرکت در آزمون آنلاین

امتحانات دوره تابستان در همان سامانه اي كه کلاس های درسی برگزار شده است برگزار خواهد شد.

. امتحانات دوره تابستان در همان سامانه اي كه کلاس های درسی برگزار شده است برگزار خواهد شد.تاریخ شروع امتحانات هم از 15 شهریور می باشد