امروز: جمعه 4 مهر 1399| Friday, September 25, 2020

راهنمایی شرکت در آزمون ویژه دانشجویان

دوشنبه 26 خرداد 1399


راهنمایی شرکت در آزمون ویژه دانشجویان

فایل راهنمای ویژه دانشجویان جهت شرکت در آزمون آنلاین

دانشجویان گرامی از طریق فیلم آموزشی زیر می توانند با چگونگی برگزاری و شرکت در آزمون آنلاین آشنا شوند