امروز: جمعه 4 مهر 1399| Friday, September 25, 2020

راهنمایی برگزاری آزمون‌های آنلاین

دوشنبه 26 خرداد 1399


راهنمایی برگزاری آزمون‌های آنلاین

آموزش کار با آزمون آنلاین سامانه سیدا

قابل توجه اساتید گرانقدر از طریق فیلم های آموزشی زیر میتوان از طریق سامانه سیداآزمون های تستی خود را طراحی و برگزار نمایید.