امروز: چهارشنبه 18 تیر 1399| Wednesday, July 8, 2020

انتشار فهرست رشته‌های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان

جمعه 5 مرداد 1397


انتشار فهرست رشته‌های کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان

انتخاب رشته کارشناسی ارشد به صورت الکترونیکی و از طریق کد دسترسی مندرج در کارنامه اعلام نتایج اولیه آزمون انجام می‌شود و کد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان 170 است.

ه گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، مدیر روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان گفت: «همه رشته‌های کارشناسی ارشد واحد دانشگاهی تاکستان از طریق سایت www.azmoon.org قابل انتخاب هستند و این واحد با بهره‌گیری از استادان مجرب، امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی مناسب برای سال تحصیلی 98-97 در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می‌پذیرد«.

بهروز رحمانی افزود: «انتخاب رشته کارشناسی ارشد سال ۹۷ دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان تا ساعت 24 روز پنجشنبه 21 تیر ادامه خواهد داشت و داوطلبان می‌توانند با مراجعه به سایت اینترنتی مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی به نشانی www.azmoon.org برای ثبت کد رشته محل‌ها انتخابی اقدام کنند«.

هر داوطلب مجاز است متناسب با کد رشته امتحانی خود در رشته/گرایش‌هایی که مجاز به انتخاب رشته شده است رشته/محل را انتخاب کند.

جدول رشته‌های تحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان در مقطع کارشناسی ارشد به این شرح است:

کد رشته

عنوان رشته

عنوان و کد محل تحصیل

ردیف

50185

ژنتیک به نژادی گیاهی

واحد تاکستان-170

1

21421

مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی در ورزش

واحد تاکستان-170

2

21454

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی-امدادگر ورزشی

واحد تاکستان-170

3

20389

زبان شناسی همگانی

واحد تاکستان-170

4

20454

فقه و مبانی حقوق اسلامی

واحد تاکستان-170

5

20453

ادیان و عرفان

واحد تاکستان-170

6

20481

تاریخ و تمدن ملل اسلامی

واحد تاکستان-170

7

20619

تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش-تعلیم و تربیت اسلامی

واحد تاکستان-170

8

21212

مدیریت آموزشی

واحد تاکستان-170

9

20312

آموزش زبان انگلیسی

واحد تاکستان-170

10

20805

حقوق جزاو جرم شناسی

واحد تاکستان-170

11

20807

حقوق خصوصی

واحد تاکستان-170

12

20812

علوم سیاسی

واحد تاکستان-170

13

21301

حسابداری

واحد تاکستان-170

14

30313

شیمی-شیمی فیزیک

واحد تاکستان-170

15

30314

شیمی- شیمی آلی

واحد تاکستان-170

16

30268

فیزیک-فیزیک ماده چگال

واحد تاکستان-170

17

30122

ریاضی محض-آنالیز

واحد تاکستان-170

18

30142

ریاضی کاربردی-بهینه‌سازی

واحد تاکستان-170

19

41304

مهندسی انرژی‌های تجدیدپذیر

واحد تاکستان-170

20

80205

مهندسی سیستم‌های انرژی-سیستم‌های انرژی

واحد تاکستان-170

21

80111

مهندسی انرژی‌های تجدیدپذیر

واحد تاکستان-170

22

80204

مهندسی سیستم‌های انرژی-سیستم‌های انرژی

واحد تاکستان-170

23

40471

مهندسی عمران-سازه

واحد تاکستان-170

24

40664

مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی

واحد تاکستان-170

25

40671

مهندسی مکانیک-طراحی کاربردی

واحد تاکستان-170

26

41302

مهندسی سیستم‌های انرژی-سیستم‌های انرژی

واحد تاکستان-170

27

20101

زبان و ادبیات فارسی

واحد تاکستان-170

28

50669

آگروتکنولوژی-علوم علف‌های هرز

واحد تاکستان-170

29

50670

آگروتکنولوژی-فیزیولوژی گیاهان زراعی

واحد تاکستان-170

30

50671

اگرواکولوژی

واحد تاکستان-170

31

50607

بیماری‌شناسی

واحد تاکستان-170

32

50209

حشره‌شناسی کشاورزی

واحد تاکستان-170

3

50659

علوم و مهنسی محیط زیست-ارزیابی و آمایش سرزمین

واحد تاکستان-170

34

50390

مهندسی مکانیک بیوسیستم-فناوری پس از برداشت

واحد تاکستان-170

35

50388

مهندسی مکانیک بیوسیستم-طراحی و ساخت

واحد تاکستان-170

36

50389

مهندسی مکانیک بیوسیستم-انرژی‌های تجدیدپذیر

واحد تاکستان-170

37

50298

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی-انرژی

واحد تاکستان-170

38

50299

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی-بازیافت و مدیریت پسماند

واحد تاکستان-170

39

50300

مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی-مدیریت تحلیل سامانه‌ها

واحد تاکستان-170

40