امروز: سه شنبه 30 شهریور 1400| Tuesday, September 21, 2021

فرم ها و اسناد : ترجمه و تالیف کتاب

ردیف عنوان دانلود
1 فرم درخواست چاپ کتاب دانلود
2 فرم_داوری_وارزشيابي_كتاب_تأليف دانلود
3 فرم درخواست چاپ کتاب مستخرج از پایان دانلود
4 قرارداد تألیف و ترجمه کتاب دانلود
5 کتاب دانلود
6 بخشنامه نشر کتب علمی99 دانلود
7 شیوه نامه طراحی جلد دانلود
8 شیوه_نامه جدید صفحه آرایی 98.11.14 دانلود
9 فرم اطلاعات کتاب دانلود

پیوندهای مرتبط