امروز: چهارشنبه 18 تیر 1399| Wednesday, July 8, 2020

فرم ها و اسناد : فرم های دفاع

ردیف عنوان دانلود
1 فرم 1و2 پایان نامه دانلود
2 فرم الف1-تعهدنامه اساتید دانلود
3 فرم الف2 تعهدنامه مختص دانشجو دانلود
4 فرم ارزیابی مدیریت پژوهش دانلود
5 صورتجلسه دفاع 96 به بعد دانلود
6 فرم 6 چکیده دانلود
7 فرم 7 اطلاع رسانی دانلود
8 فرم 9 داوری دانلود
9 امضائ حاضرین در جلسه دانلود
10 ارزشیابی دانلود

پیوندهای مرتبط