امروز: سه شنبه 30 شهریور 1400| Tuesday, September 21, 2021

فرم ها و اسناد : فرم های دفاع

ردیف عنوان دانلود
1 فرم 1و2 پایان نامه دانلود
2 فرم الف1-تعهدنامه اساتید دانلود
3 فرم الف2 تعهدنامه مختص دانشجو دانلود
4 فرم ارزیابی مدیریت پژوهش دانلود
5 صورتجلسه دفاع 96 به بعد دانلود
6 فرم 6 چکیده دانلود
7 فرم 7 اطلاع رسانی دانلود
8 فرم 9 داوری دانلود
9 امضائ حاضرین در جلسه دانلود
10 ارزشیابی دانلود
11 فرم ارشد شماره 5 دانلود
12 فرم شماره 4 دانلود
13 فرم پیشرفت کار شماره 3 دانلود

پیوندهای مرتبط