امروز: سه شنبه 30 شهریور 1400| Tuesday, September 21, 2021

فرم ها و اسناد : فرم های ارشد و دکتری

ردیف عنوان دانلود
1 فرم دفاع دانلود
2 فرم مقاله دانلود
3 دستورالعمل تکمیل پروپوزال دانلود
4 صورتجلسه دفاع از پروپوزال دانلود
5 فرم پروپوزال دانشجویان دکتری دانلود
6 فرم تایید رساله دکتری برای دفاع دانلود
7 فرم تائید مقاله برای صدور مجوز دفاع و تسویه حساب دانشجویان دکتری دانلود
8 فرم تعیین نمره مقالات دانلود
9 فرم تمدید سنوات دانلود
10 فرم درخواست برگزاری امتحان جامع دانلود
11 فرم نهایی بررسی طرح تحقیق پایان نامه دکتری تخصصی دانلود
12 فرم پروپوزال کارشناسی ارشد دانلود
13 فرمهای صحافی دانلود
14 نحوه نگارش پایان نامه دانلود
15 فرم5 دکتری دانلود
16 بخشنامه ارزیابی و پرداخت جایزه چاپ مقالات علمی دانلود

پیوندهای مرتبط